Comunicari

Conținutul comunicărilor orale

 

În această secțiune vom introduce prezentarea unor studii clinice și cercetări experimentale și/sau prin observație din domeniul medicinei estetice și al specialităților conexe.

La această secțiune sunt invitați să participe cu lucrări științifice medici practicieni sau cercetători,  doctori în medicină sau doctoranzi, precum și alți medici angajati in echipe de cercetare medicală.

Inscriere Comunicari orale:

 

Rezumatele pot fi transmise la adresa office@congresantiaging.ro, cu menționarea rezumat + numele autorului în titlul mesajului.

 

Termenul limită pentru depunerea rezumatelor este 30 aug 2018. Rezumatele vor fi evaluate de Comitetul Științific. Rezultatul evaluării va fi transmis prin e-mail persoanei care l-a transmis, până la 30 sept 2018.

 

Pentru includerea lucrărilor acceptate de către Comitetul Științific în programul Congresului cel puțin unul dintre autori trebuie să aibă înscrierea la congres validată prin plata taxei de participare până la data de 30 sept.

Lucrările acceptate de Comitetul Științific vor fi confirmate autorilor prin e-mail si vor fi publicate în Volumul de rezumate al Conferinței.

Comitetul Știintific are:

 

dreptul de a accepta sau respinge lucrările primite;

dreptul de a propune schimbarea modului de prezentare a lucrarii, obligându-se să anunțe acest lucru în timp util.

 

Detalii comunicări orale

 

Durata: Fiecare Comunicare orala va avea o durata de 8 minute si va fi urmata de discutii, 2-3 minute.

 Structura: Prezentarea va avea urmatoarea structura: Introducere, Obiective (eventual obiectivul principal și obiective secundare), Metoda, Rezultate, Concluzii.

 Conținut: În prezentare vor fi expuse doar datele importante pentru aspectele care se doresc a fi comunicate.

 Proiecție: Vor fi utilizate prezentări de tip .ppt, cu puține slide-uri (maxim 10), oferind astfel audienței suficient timp să citească expunerea și să înțeleagă ceea ce autorul comunică.

 

 

Comunicari

text de adaugat

[:ro][:en][:]