Conferinte

CONFERINTE

 

Conțintul conferințelor

 

Conferințele vor fi susținute de speakeri,  personalități de prestigiu din domeniul medicinei estetice și din domenii conexe.

 

Durata unei conferințe este de 20 de minute. După fiecare conferință sunt prevazute 5 minute pentru discuții, moderate de autorul conferinței sau de moderatorii seciunii.

 

Rezumatele conferințelor

 

Titlul conferinței și rezumatul se vor transmite în limbile română și engleză.

Titlul rezumatului trebuie scris cu majuscule. Titlul trebuie să fie cât mai concis (maximum 100 de caractere incluzând și spațiile), dar suficient de lung pentru a indica natura studiului. Nu se vor folosi abrevieri în titlu.

 

Tematica: Se va selecta tema la care doriți să afiliați conferința dumneavoastră din grila de tematici. Nume autori și co-autori: se vor scrie numele de autori și co-autori în ordinea în care doriți să apară în programul final. Se vor introduce atât numele, cât și prenumele complet, fără prescurtări. Corpul rezumatului nu trebuie să depășească 250 de cuvinte.

 

 

Nu se vor folosi grafică sau tabele în rezumat. Se vor folosi termeni generici. De evitat folosirea denumirilor comerciale ale produselor.

 

Termene:

 

 

Titlul CONFERINTEI trebuie trimis pana la data de 15 aprilie 2019 pe adresa office@correctivedermatology.ro  Rezumatul CONFERINTEI trebuie trimis pana la data de 15 aprilie 2019 pe  office@correctivedermatology.ro

Declararea conflictelor de interese

 

În conformitate cu rigorile Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM) și cu normele Colegiului Medicilor din România, în rezumatele înscrise pentru eveniment (titlu și conținut) nu este permisă folosirea denumirilor comerciale pentru medicamente sau a numelor de companii.

 

„Art. 16.2. Titlul comunicării sau al conferinței, toate materialele educaționale trebuie să fie libere de orice părtinire comercială. Orice referire la produse medicamentoase se face numai cu denumirea comună internațională (DCI)”.

 

 

Toți autorii trebuie să declare orice conflicte de interese existente sau potențiale, inclusiv financiare, personale sau de orice altă natură cu alte persoane sau organizații, care ar putea influența sau ar putea fi percepute ca influențând lucrarea lor.

 

Conferinte

CONFERINTE

 

Conțintul conferințelor

 

Conferințele vor fi susținute de speakeri,  personalități de prestigiu din domeniul medicinei estetice și din domenii conexe.

 

Durata unei conferințe este de 20 de minute. După fiecare conferință sunt prevazute 5 minute pentru discuții, moderate de autorul conferinței sau de moderatorii seciunii.

 

Rezumatele conferințelor

 

Titlul conferinței și rezumatul se vor transmite în limbile română și engleză.

Titlul rezumatului trebuie scris cu majuscule. Titlul trebuie să fie cât mai concis (maximum 100 de caractere incluzând și spațiile), dar suficient de lung pentru a indica natura studiului. Nu se vor folosi abrevieri în titlu.

 

Tematica: Se va selecta tema la care doriți să afiliați conferința dumneavoastră din grila de tematici. Nume autori și co-autori: se vor scrie numele de autori și co-autori în ordinea în care doriți să apară în programul final. Se vor introduce atât numele, cât și prenumele complet, fără prescurtări. Corpul rezumatului nu trebuie să depășească 250 de cuvinte.

 

 

Nu se vor folosi grafică sau tabele în rezumat. Se vor folosi termeni generici. De evitat folosirea denumirilor comerciale ale produselor.

 

Termene:

 

 

Titlul CONFERINTEI trebuie trimis pana la data de 30 august 2018 pe adresa office@congresantiaging.com.  Rezumatul CONFERINTEI trebuie trimis pana la data de 30 septembrie 2018 pe  office@congresantiaging.com.

Declararea conflictelor de interese

 

În conformitate cu rigorile Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM) și cu normele Colegiului Medicilor din România, în rezumatele înscrise pentru eveniment (titlu și conținut) nu este permisă folosirea denumirilor comerciale pentru medicamente sau a numelor de companii.

 

„Art. 16.2. Titlul comunicării sau al conferinței, toate materialele educaționale trebuie să fie libere de orice părtinire comercială. Orice referire la produse medicamentoase se face numai cu denumirea comună internațională (DCI)”.

 

 

Toți autorii trebuie să declare orice conflicte de interese existente sau potențiale, inclusiv financiare, personale sau de orice altă natură cu alte persoane sau organizații, care ar putea influența sau ar putea fi percepute ca influențând lucrarea lor.

 

[:en][:ro][:]