Mese Rotunde

INSCRIERE MASA ROTUNDA

 Masa rotundă este o sesiune de dezbatere la care pot participa atât specialiști cât și public.Pentru sesiuni de masă rotundă cu publicul, se va înscrie doar tema propusă, prezentatorii și moderatorii.Pentru dezbateri strict științifice se păstrează rigorile privind înscrierea unei sesiuni științifice.

SESIUNE MASA ROTUNDA

Propunerile de masă rotundă trebuie să conțină următoarele informații:

Titlul sesiunii de masă rotundă. Acesta trebuie să fie succint (maximum 100 de caractere) și să descrie obiectiv sesiunea;

Datele de contact ale persoanei care înscrie masă rotundă și propunerile pentru prezentatori și moderatori pentru masă rotundă înscrisă;

Un rezumat general care prezintă masă rotundă, care va fi inclus în culegerea de rezumate a evenimentului;

Formulare de declarare a conflictelor de interese.

Rezumat masă rotundă

 La înscrierea unei sesiuni de masă rotundă, se va trimite un rezumat general / sinopsis, care va prezenta masa rotundă (scopul și obiectivele educaționale ale sesiunii).

Rezumatul va avea cel mult 300 de cuvinte și va include 2 referințe bibliografice citate la finalul rezumatului.

Reguli de redactare rezumate

 • Titlul rezumatului va fi scris atât în limba română (se vor folosi diacritice), cât și în limba engleză. Acesta trebuie să fie succint (maximum 100 de caractere) și să enunţe conţinutul rezumatului, cu maximum de precizie şi concizie.
 • Rezumatul nu va fi formatat şi nu va include grafice, fotografii, schiţe sau tabele.
 • Textul se va scrie fără aliniat, paragraf sau alte indentări.
 • Vă rugăm să vă asigurați că textul nu conține erori de natură ortografică sau gramaticală.

Prezentatori și moderatori

 Se vor desemna maximum 3 prezentatori și 2 moderatori pentru fiecare masă rotundă.

Prezentatorii și moderatorii trebuie să fie informați în prealabil de coordonatorul sesiuniii, să accepte implicarea în dezbatere și să confirme prezența la masa rotundă, în cazul în care acesta este inclus în programul științific.

 • Declararea conflictelor de interese

   În conformitate cu rigorile Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM) și cu normele Colegiului Medicilor din România, în rezumatele înscrise pentru eveniment (titlu și conținut) nu este permisă folosirea denumirilor comerciale pentru medicamente sau a numelor de companii.

   „Art. 16.2. Titlul comunicării sau al conferinței, toate materialele educaționale trebuie să fie libere de orice părtinire comercială. Orice referire la produse medicamentoase se face numai cu denumirea comună internațională (DCI)”.

   Toți autorii trebuie să declare orice conflicte de interese existente sau potențiale, inclusiv financiare, personale sau de orice altă natură cu alte persoane sau organizații, care ar putea influența sau ar putea fi percepute ca influențând lucrarea lor.

 

Mese Rotunde

text

[:ro][:en][:]