Simpozioane

INSCRIERE SIMPOZION

 Un simpozion științific este o sesiune care cuprinde 3 prezentări secvențiale, pe același subiect, legat de tema generală a simpozionului.

 SESIUNE DE SIMPOZION

 Propunerile de simpozioane trebuie să conțină următoarele informații:

Titlul simpozionului. Acesta trebuie să fie succint (maximum 100 de caractere) și să descrie obiectiv sesiunea;

Datele de contact ale persoanei care înscrie simpozionul și propunerile pentru prezentatori și moderatori pentru simpozionul înscris;

Un rezumat general al simpozionului și abstracte individuale ale prezentatorilor; toate acestea vor fi incluse în culegerea de rezumate a evenimentului;

Formulare de declarare a conflictelor de interese.

 Rezumate simpozion

 La înscrierea unui simpozion, se va trimite un rezumat general / sinopsis, care va prezenta simpozionul (scopul și obiectivele educaționale ale sesiunii), alături de abstracte individuale ale prezentatorilor, care abordează subiecte din tematica simpozionului.

Fiecare dintre aceste rezumate va avea cel mult 300 de cuvinte și va include 2 referințe bibliografice citate la finalul rezumatelor.

Reguli de redactare rezumate

  •  Titlul rezumatului va fi scris în limba română (se vor folosi diacritice) și în limba engleză. Acesta trebuie să fie succint (maximum 100 de caractere) și să enunţe conţinutul rezumatului.
  • Rezumatul nu va fi formatat şi nu va include grafice, fotografii, schiţe sau tabele.
  • Textul se va scrie fără aliniat, paragraf sau alte formatări.

Vă rugăm să vă asigurați că textele nu conțin erori de natură ortografică sau gramaticală.

Prezentatori și moderatori

 Se vor desemna maximum 3 prezentatori și 2 moderatori pentru fiecare simpozion.Prezentatorii și moderatorii trebuie să fie informați în prealabil de coordonatorul simpozionului, să accepte implicarea în simpozion și să confirme prezența la simpozion, în cazul în care acesta este inclus în programul științific.

Simpozioane

text

[:ro][:en][:]